Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Quý phụ huynh trước khi đăng kí nên tìm hiểu về SWIT qua bài viết mô hình đào tạo I EDU cũng như xem kho Video của WSI để có cái nhìn toàn diện về chúng tôi.
Cơ chế tuyển sinh

Cơ chế tuyển sinh

SWIT là mô hình đào tạo tâm huyết, trọng chất không trọng lượng. Chúng tôi mạn phép mong muốn tìm kiếm những phụ huynh phù hợp với tiêu chí của tổ chức, cùng chia sẻ tầm nhìn và chinh phục những đỉnh cao.