The Face Kid – Chương trình tìm kiếm tài năng nhí
Đánh thức tiềm năng ẩn dấu trong con: Tài năng nghệ thuật, Catwalk, ...