Mô hình đào tạo I EDU

WSI thượng tôn chân giá trị, chúng tôi công khai kho Video “người thực việc thực” về rất nhiều học sinh đang thành công tại WSI để làm bằng chứng sống cho tính hiệu quả của “mô hình I EDU” và những giá trị WSI đang cống hiến. Sự thật thay cho những lời quảng cáo màu mè thổi phồng giá trị.

“Mô hình I Edu” là mô hình đào tạo độc quyền thuộc sở hữu của WoodStocks Institution.

"Mô hình I Edu“ giúp học sinh phát triển toàn diện đồng thời toàn diện 04 phạm trù: “Anh ngữ học thuật, Trải nghiệm sống, Kỹ năng sống, Văn hóa và sự kiện“.

Thông qua 04 hệ thống đào tạo hợp nhất 100% xoay quanh Anh Ngữ:
1. Hệ thống đào tạo Anh Ngữ - Phát triển cân bằng 5 nhóm kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ Pháp làm nền tảng vững vàng cho mục tiêu IELTS đầu ra. Mời quý phụ huynh xem lộ trình đào tạo.

2. Hệ thống làm giàu trải nghiệm sống: bao gồm chuỗi các dự án thử thách thực tế đầy nhân văn và tri thức. Mời quý vị phụ huynh xem kho Video chuỗi dự án học sinh WSI thực hiện.

3. Hệ thống phát triển kỹ năng sống: WSI phát triển chuyên sâu kỹ năng Presentation (thuyết trình), đưa kỹ năng thuyết trình của học sinh lên đẳng cấp cao nhất. Ngoài ra, hàng loạt tổ hợp kỹ năng sống: Critical Thinking (phản biện), Collaboration (đồng đội), Digital Literacy, vv... Mời quý phụ huynh xem kho Video hàng trăm học sinh WSI tự tin thể hiện kỹ năng.

4. Hệ thống phát triển văn hóa, sự kiện: Bao gồm hàng loạt chương trình văn hóa, thực hành bằng Anh Ngữ. Mời quý phụ huynh xem kho Video chuỗi văn hóa sự kiện tại WSI.

WSI Official Trailer