Lớp I4.3: Dự án Văn hóa và các vấn đề xả rác
Việc vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố sẽ bị phạt hàng triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân ở Hà Nội vẫn tập kết rác bừa bãi. Đâu là nguyên nhân và đi tìm kiếm câu trả lời cho những hoạt động này. Hãy cùng theo chân nhóm học sinh của WSI tìm hiểu nguyên nhân.

Nội dung dự án:
Việc vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố sẽ bị phạt hàng triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân ở Hà Nội vẫn tập kết rác bừa bãi. Đâu là nguyên nhân và đi tìm kiếm câu trả lời cho những hoạt động này. Hãy cùng theo chân nhóm học sinh của WSI tìm hiểu nguyên nhân.

Thời gian và địa điểm:
Từ 07:00 - 12h00, 19/08/2018 tại:
+ Quốc Tử Giám Hà Nội.
+ Cũng tìm hiểu về văn hóa và vấn đề xả rác của người sống tại Hà Nội.

Ý nghĩa của dự án:
+ Giúp các con thực hành, bổ sung vốn từ vựng phong phú đa dạng về văn hóa. 
+ Học sinh rèn luyện kỹ năng tìm kiếm thông tin (Information Research skill), kỹ năng viết bài phóng sự (Writing Skill) , kỹ năng Thuyết trình (Presentation skill) để hoàn thành thành dự án theo yêu cầu.
+ Giúp các người bạn ngoại quốc có trải nghiệm về văn hóa của Việt Nam, thấy được góc nhìn của người nước ngoài về Việt Nam.
+ Mai sau khi trưởng thành, các con hoàn toàn có thể tự tin về vốn Anh ngữ cũng như cách tư duy tìm hiểu nguyên nhân một vấn đề.
+ Sau chương trình, học sinh sẽ hiểu được thêm kiến thức về xã hội, ý thức hơn trong lối sống của mình. Làm tấm gương sáng cho nhiều người khác học tập theo.

Phụ Trách Dự Án 
SWIT Event Team.