Lộ trình đào tạo

K1

1

Kinder K1

Mục tiêu Anh Ngữ:
- Xây dựng tình yêu với môn Anh Ngữ song hành việc tạo dựng nề nếp học tập cho các con.
- Phân biệt được các âm và hình thành thói quen phát âm Âm Cuối (Ending Sound).
- Xây dựng vốn từ vựng phong phú quanh các chủ đề thân thuộc.
- Các con có thể nghe hiểu, sử dụng các nhóm câu khẩu lệnh đơn giản.

Mục tiêu kỹ năng:
Kỹ năng Teamwork thông qua các hoạt động nhóm, các nhiệm vụ học mà chơi, chơi mà học. Kỹ năng giao tiếp communication với các hoạt động tương tác cùng giáo viên bản ngữ.

Hệ thống giáo trình:
- Hệ thống giáo trình của nhà xuất bản hàng đầu Oxford vs Mc Millan.

K2

2

Kinder K2

Mục tiêu Anh Ngữ:
- Xây dựng tình yêu với môn Anh Ngữ song hành việc tạo dựng nề nếp học tập cho các con.
- Phân biệt được các âm và hình thành thói quen phát âm Âm Cuối (Ending Sound).
- Xây dựng vốn từ vựng phong phú quanh các chủ đề thân thuộc.
- Các con có thể nghe hiểu, sử dụng các nhóm câu khẩu lệnh đơn giản.

Mục tiêu kỹ năng:
Kỹ năng Teamwork thông qua các hoạt động nhóm, các nhiệm vụ học mà chơi, chơi mà học. Kỹ năng giao tiếp communication với các hoạt động tương tác cùng giáo viên bản ngữ.

Hệ thống giáo trình:
- Hệ thống giáo trình của nhà xuất bản hàng đầu Oxford vs Mc Millan.

B1

3

Basic B1

Anh Ngữ:
- Anh Ngữ trở thành niềm đam mê, sở thích và tình yêu với các con.
- Kỹ năng Nghe và nói:
+ Có khả năng kể những câu chuyện tiếng Anh, gồm các tổ hợp các câu đơn và câu phức với âm tiết và ngữ điệu rõ ràng...
+ Hoàn toàn nghe hiểu và học tập trên lớp bằng Anh Ngữ.
- Kỹ năng Đọc: Mở rộng và phát triển kỹ năng đọc hiểu cùng vốn từ vựng
- Kỹ năng Ngữ Pháp: Bắt đầu tịnh tiến tăng dần hệ thống kiến thức ngữ pháp để làm bộ khung vững chắc cho kỹ năng Viết trong tương lai.

Kỹ năng:
- Bắt đầu xây dựng nền tảng kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh cấp độ 1, với các chủ đề thân thuộc, tái hiện lại những câu chuyện thú vị cùng ngôn ngữ cơ thể sinh động.
- Bát đầu phát triển kỹ năng công nghệ với việc làm quen với cách tự lập bài thuyết trình (Power Point) , làm việc với Laptop và Projector.
- Bắt đầu hình thành kỹ năng tự điều chỉnh bản thân (self reflection) thông qua các bài Minitest, Test định kỳ, hệ thống chấm điểm ý thức hệ học sinh.

Trải nghiệm và Văn hóa:
- Băt đầu tham gia các sự kiện văn hóa sự kiện sống động trong thế giới Anh Ngữ của WSI.
- Bắt đầu tham gia các buổi thuyết trình thực địa ngoài trời của WSI.

Giáo Trình:
- Hệ thống giáo trình của nhà xuất bản Oxford vs Mc Millan.
- Các phần mềm ứng dụng đặc biệt hỗ trợ các con học tập.

B2

4

Basic B2

Anh Ngữ:
- Anh Ngữ trở thành niềm đam mê, sở thích và tình yêu với các con.
- Kỹ năng Nghe và nói:
+ Có khả năng kể những câu chuyện tiếng Anh, gồm các tổ hợp các câu đơn và câu phức với âm tiết và ngữ điệu rõ ràng...
+ Hoàn toàn nghe hiểu và học tập trên lớp bằng Anh Ngữ.
- Kỹ năng Đọc: Mở rộng và phát triển kỹ năng đọc hiểu cùng vốn từ vựng
- Kỹ năng Ngữ Pháp: Bắt đầu tịnh tiến tăng dần hệ thống kiến thức ngữ pháp để làm bộ khung vững chắc cho kỹ năng Viết trong tương lai.

Kỹ năng:
- Bắt đầu xây dựng nền tảng kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh cấp độ 1, với các chủ đề thân thuộc, tái hiện lại những câu chuyện thú vị cùng ngôn ngữ cơ thể sinh động.
- Bát đầu phát triển kỹ năng công nghệ với việc làm quen với cách tự lập bài thuyết trình (Power Point) , làm việc với Laptop và Projector.
- Bắt đầu hình thành kỹ năng tự điều chỉnh bản thân (self reflection) thông qua các bài Minitest, Test định kỳ, hệ thống chấm điểm ý thức hệ học sinh.

Trải nghiệm và Văn hóa:
- Băt đầu tham gia các sự kiện văn hóa sự kiện sống động trong thế giới Anh Ngữ của WSI.
- Bắt đầu tham gia các buổi thuyết trình thực địa ngoài trời của WSI.

Giáo Trình:
- Hệ thống giáo trình của nhà xuất bản Oxford vs Mc Millan.
- Các phần mềm ứng dụng đặc biệt hỗ trợ các con học tập.

B3

5

Basic B3

Anh Ngữ:
- Anh Ngữ trở thành niềm đam mê, sở thích và tình yêu với các con.
- Kỹ năng Nghe và nói:
+ Có khả năng kể những câu chuyện tiếng Anh, gồm các tổ hợp các câu đơn và câu phức với âm tiết và ngữ điệu rõ ràng...
+ Hoàn toàn nghe hiểu và học tập trên lớp bằng Anh Ngữ.
- Kỹ năng Đọc: Mở rộng và phát triển kỹ năng đọc hiểu cùng vốn từ vựng
- Kỹ năng Ngữ Pháp: Bắt đầu tịnh tiến tăng dần hệ thống kiến thức ngữ pháp để làm bộ khung vững chắc cho kỹ năng Viết trong tương lai.

Kỹ năng:
- Bắt đầu xây dựng nền tảng kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh cấp độ 1, với các chủ đề thân thuộc, tái hiện lại những câu chuyện thú vị cùng ngôn ngữ cơ thể sinh động.
- Bát đầu phát triển kỹ năng công nghệ với việc làm quen với cách tự lập bài thuyết trình (Power Point) , làm việc với Laptop và Projector.
- Bắt đầu hình thành kỹ năng tự điều chỉnh bản thân (self reflection) thông qua các bài Minitest, Test định kỳ, hệ thống chấm điểm ý thức hệ học sinh.

Trải nghiệm và Văn hóa:
- Băt đầu tham gia các sự kiện văn hóa sự kiện sống động trong thế giới Anh Ngữ của WSI.
- Bắt đầu tham gia các buổi thuyết trình thực địa ngoài trời của WSI.

Giáo Trình:
- Hệ thống giáo trình của nhà xuất bản Oxford vs Mc Millan.
- Các phần mềm ứng dụng đặc biệt hỗ trợ các con học tập.

I1

6

Intermediate I1

Anh Ngữ:
Các con phát triển cân bằng, toàn diện tất cả các nhóm kỹ năng Nghe, nói, đọc viết, ngữ pháp, trong đó:
- Kỹ năng Nghe và Nói: Có thể nghe và nói tự tin cũng như thuyết trình lưu loát các chủ đề xã hội, cuộc sống với người bản xứ.
- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc và tra cứu các tài liệu tiếng Anh để phục vụ các chủ đề thuyết trình.
- Kỹ năng Ngữ Pháp: Có nền tảng ngữ pháp vững vàng để đảm bảo điểm số và các kỳ thi trên trường chính khóa.
- Kỹ năng Viết: Kỹ năng viết phát triển dần theo độ tuổi với việc phát triển bản đồ tư duy.

Kỹ năng sống:
- Kỹ năng thuyết trình cấp độ 2 – tại cấp độ này, các con đã có thể tự lập bài thuyết trình của riêng mình, tự biện luận quan điểm cá nhân xoay quanh các chủ đề xã hội, khoa học cho trẻ em.
- Kỹ năng công nghệ thành thạo với việc đã quen thuộc lập Power Point, làm việc với Laptop và Projector.
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin (Information Research) với việc các con tự về nhà tìm kiếm tư liệu cho nhiệm vụ thuyết trình hoặc dự án được giao.
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề (Making Decision vs Problem Solving) với việc các con tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI.

Trải nghiệm sống:
- Tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI: City Tour, Thực Phẩm Sạch, Làng nghề thủ công vv…
- Tham gia các sự kiện văn hóa sống động do WSI tổ chức.

Hệ thống giáo trình:
- Dựa trên hệ thống giáo trình quốc tế của đại học Oxford và National Geographic.
- Hệ thống giáo trình ngữ pháp tổng hợp chuyên sâu từ giáo trình của Bộ Giáo Dục vs Đào Tạo.
- Hệ thống đào tạo kỹ năng và trải nghiệm sống độc quyền sở hữu bởi NPTG Fund.

I2

7

Intermediate I2

Anh Ngữ:
Các con phát triển cân bằng, toàn diện tất cả các nhóm kỹ năng Nghe, nói, đọc viết, ngữ pháp, trong đó:
- Kỹ năng Nghe và Nói: Có thể nghe và nói tự tin cũng như thuyết trình lưu loát các chủ đề xã hội, cuộc sống với người bản xứ.
- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc và tra cứu các tài liệu tiếng Anh để phục vụ các chủ đề thuyết trình.
- Kỹ năng Ngữ Pháp: Có nền tảng ngữ pháp vững vàng để đảm bảo điểm số và các kỳ thi trên trường chính khóa.
- Kỹ năng Viết: Kỹ năng viết phát triển dần theo độ tuổi với việc phát triển bản đồ tư duy.

Kỹ năng sống:
- Kỹ năng thuyết trình cấp độ 2 – tại cấp độ này, các con đã có thể tự lập bài thuyết trình của riêng mình, tự biện luận quan điểm cá nhân xoay quanh các chủ đề xã hội, khoa học cho trẻ em.
- Kỹ năng công nghệ thành thạo với việc đã quen thuộc lập Power Point, làm việc với Laptop và Projector.
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin (Information Research) với việc các con tự về nhà tìm kiếm tư liệu cho nhiệm vụ thuyết trình hoặc dự án được giao.
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề (Making Decision vs Problem Solving) với việc các con tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI.

Trải nghiệm sống:
- Tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI: City Tour, Thực Phẩm Sạch, Làng nghề thủ công vv…
- Tham gia các sự kiện văn hóa sống động do WSI tổ chức.

Hệ thống giáo trình:
- Dựa trên hệ thống giáo trình quốc tế của đại học Oxford và National Geographic.
- Hệ thống giáo trình ngữ pháp tổng hợp chuyên sâu từ giáo trình của Bộ Giáo Dục vs Đào Tạo.
- Hệ thống đào tạo kỹ năng và trải nghiệm sống độc quyền sở hữu bởi NPTG Fund.

I3

8

Intermediate I3

Anh Ngữ:
Các con phát triển cân bằng, toàn diện tất cả các nhóm kỹ năng Nghe, nói, đọc viết, ngữ pháp, trong đó:
- Kỹ năng Nghe và Nói: Có thể nghe và nói tự tin cũng như thuyết trình lưu loát các chủ đề xã hội, cuộc sống với người bản xứ.
- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc và tra cứu các tài liệu tiếng Anh để phục vụ các chủ đề thuyết trình.
- Kỹ năng Ngữ Pháp: Có nền tảng ngữ pháp vững vàng để đảm bảo điểm số và các kỳ thi trên trường chính khóa.
- Kỹ năng Viết: Kỹ năng viết phát triển dần theo độ tuổi với việc phát triển bản đồ tư duy.

Kỹ năng sống:
- Kỹ năng thuyết trình cấp độ 2 – tại cấp độ này, các con đã có thể tự lập bài thuyết trình của riêng mình, tự biện luận quan điểm cá nhân xoay quanh các chủ đề xã hội, khoa học cho trẻ em.
- Kỹ năng công nghệ thành thạo với việc đã quen thuộc lập Power Point, làm việc với Laptop và Projector.
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin (Information Research) với việc các con tự về nhà tìm kiếm tư liệu cho nhiệm vụ thuyết trình hoặc dự án được giao.
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề (Making Decision vs Problem Solving) với việc các con tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI.

Trải nghiệm sống:
- Tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI: City Tour, Thực Phẩm Sạch, Làng nghề thủ công vv…
- Tham gia các sự kiện văn hóa sống động do WSI tổ chức.

Hệ thống giáo trình:
- Dựa trên hệ thống giáo trình quốc tế của đại học Oxford và National Geographic.
- Hệ thống giáo trình ngữ pháp tổng hợp chuyên sâu từ giáo trình của Bộ Giáo Dục vs Đào Tạo.
- Hệ thống đào tạo kỹ năng và trải nghiệm sống độc quyền sở hữu bởi NPTG Fund.

I4

9

Intermediate I4

Anh Ngữ:
Các con phát triển cân bằng, toàn diện tất cả các nhóm kỹ năng Nghe, nói, đọc viết, ngữ pháp, trong đó:
- Kỹ năng Nghe và Nói: Có thể nghe và nói tự tin cũng như thuyết trình lưu loát các chủ đề xã hội, cuộc sống với người bản xứ.
- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc và tra cứu các tài liệu tiếng Anh để phục vụ các chủ đề thuyết trình.
- Kỹ năng Ngữ Pháp: Có nền tảng ngữ pháp vững vàng để đảm bảo điểm số và các kỳ thi trên trường chính khóa.
- Kỹ năng Viết: Kỹ năng viết phát triển dần theo độ tuổi với việc phát triển bản đồ tư duy.

Kỹ năng sống:
- Kỹ năng thuyết trình cấp độ 2 – tại cấp độ này, các con đã có thể tự lập bài thuyết trình của riêng mình, tự biện luận quan điểm cá nhân xoay quanh các chủ đề xã hội, khoa học cho trẻ em.
- Kỹ năng công nghệ thành thạo với việc đã quen thuộc lập Power Point, làm việc với Laptop và Projector.
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin (Information Research) với việc các con tự về nhà tìm kiếm tư liệu cho nhiệm vụ thuyết trình hoặc dự án được giao.
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề (Making Decision vs Problem Solving) với việc các con tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI.

Trải nghiệm sống:
- Tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI: City Tour, Thực Phẩm Sạch, Làng nghề thủ công vv…
- Tham gia các sự kiện văn hóa sống động do WSI tổ chức.

Hệ thống giáo trình:
- Dựa trên hệ thống giáo trình quốc tế của đại học Oxford và National Geographic.
- Hệ thống giáo trình ngữ pháp tổng hợp chuyên sâu từ giáo trình của Bộ Giáo Dục vs Đào Tạo.
- Hệ thống đào tạo kỹ năng và trải nghiệm sống độc quyền sở hữu bởi NPTG Fund.

I5

10

Intermediate I5

Anh Ngữ:
Các con phát triển cân bằng, toàn diện tất cả các nhóm kỹ năng Nghe, nói, đọc viết, ngữ pháp, trong đó:
- Kỹ năng Nghe và Nói: Có thể nghe và nói tự tin cũng như thuyết trình lưu loát các chủ đề xã hội, cuộc sống với người bản xứ.
- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc và tra cứu các tài liệu tiếng Anh để phục vụ các chủ đề thuyết trình.
- Kỹ năng Ngữ Pháp: Có nền tảng ngữ pháp vững vàng để đảm bảo điểm số và các kỳ thi trên trường chính khóa.
- Kỹ năng Viết: Kỹ năng viết phát triển dần theo độ tuổi với việc phát triển bản đồ tư duy.

Kỹ năng sống:
- Kỹ năng thuyết trình cấp độ 2 – tại cấp độ này, các con đã có thể tự lập bài thuyết trình của riêng mình, tự biện luận quan điểm cá nhân xoay quanh các chủ đề xã hội, khoa học cho trẻ em.
- Kỹ năng công nghệ thành thạo với việc đã quen thuộc lập Power Point, làm việc với Laptop và Projector.
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin (Information Research) với việc các con tự về nhà tìm kiếm tư liệu cho nhiệm vụ thuyết trình hoặc dự án được giao.
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề (Making Decision vs Problem Solving) với việc các con tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI.

Trải nghiệm sống:
- Tham gia các chuỗi dự án thực tế của WSI: City Tour, Thực Phẩm Sạch, Làng nghề thủ công vv…
- Tham gia các sự kiện văn hóa sống động do WSI tổ chức.

Hệ thống giáo trình:
- Dựa trên hệ thống giáo trình quốc tế của đại học Oxford và National Geographic.
- Hệ thống giáo trình ngữ pháp tổng hợp chuyên sâu từ giáo trình của Bộ Giáo Dục vs Đào Tạo.
- Hệ thống đào tạo kỹ năng và trải nghiệm sống độc quyền sở hữu bởi NPTG Fund.

A

11

Advanced A

Mục Tiêu Anh Ngữ:
- Đảm bảo học viên đạt mức IELTS tối thiểu 6.0.
- Khả năng ứng dụng Anh Ngữ toàn diện trên cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
- Sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu, tranh biện, thuyết trình.

Kỹ năng sống:
- Kỹ năng thuyết trình cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) – tại cấp độ này, các con có thể thuyết trình trên các sân khấu với hàng trăm thính giả với phong thái đĩnh đạc.
- Kỹ năng phản biện (Critical Thinking) – Các con có thể sử dụng các kiến thức, vốn sống để có thể phản biện bằng Anh Ngữ.
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian – Với việc trực tiếp tham gia vào thành lập các dự án văn hóa, xã hội của WSI.

Trải nghiệm sống:
- Tham gia các chương trình WSI Show được tổ chức tại những sân khấu lớn của hệ thống các khách sạn quốc tế 5 sao như JW Marriott hay Inter Continental vv…
- Tham gia các dự án văn hóa, xã hội, khởi nghiệp do quỹ NPTG tổ chức.

Hệ thống giáo trình:
- Hệ thống giáo trình luyện thi IELTS của đại học Cambride và Nhà xuất bản hàng đầu thế giới Longman (Anh Quốc).