20/09/2019: Dự án thực tế Mê Linh-Vĩnh Phúc, đi xa để khám phá được nhiều hơn